Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οι γονότυποι του ιού ηπατίτιδας Β (HBV). Από την επιδημιολογία στην κλινική πράξη
Ε. Μαγιορκίνης, Γ. Μαγιορκίνης, Α. Χατζάκης

Ο ιός της ηπατίτιδας Β συνιστά έναν από τους πλέον διαδεδομένους παθογόνους μικροοργανισμούς που μολύνουν τον άνθρωπο, προκαλώντας οξεία ή χρονία λοίμωξη του ήπατος. Η μοναδικότητα του ιού οφείλεται στο γονιδίωμά του, το οποίο είναι μερικώς δίκλωνο κυκλικό DNA και στο γεγονός ότι ο κύκλος ζωής του ιού περιλαμβάνει ένα ενδιάμεσο στάδιο αντίστροφης μεταγραφής, που καταλύεται ενζυμικά από την αντίστροφη μεταγραφάση του ιού. Eξαιτίας αυτού του γεγονότος αλλά και της ικανότητάς του για ανασυνδυασμό, ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γενετική ετερογένεια. Η παγκόσμια κατανομή των γονοτύπων του HBV, όπως περιγράφεται από τη μοριακή επιδημιολογία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού εμφανίζει συγκεκριμένο γεωγραφικό πρότυπο, το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται είτε με τον τρόπο μετάδοσης του ιού, αλλά κυρίως με την προέλευση και την εξελικτική του ιστορία. Όσον αφορά στα σενάρια προέλευσης της ζωονόσου θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο HBV έχει απομονωθεί από άλλα ανώτερα πρωτεύοντα εκτός του ανθρώπου, αλλά όχι από τους πιθήκους του παλαιού κόσμου. Αναφορικά με τη σχέση γονότυπου-φαινότυπου, έχουν παρατηρηθεί διαφορές στις συχνότητες εμφάνισης μεταλλάξεων που συνδέονται με σημαντικές βιολογικές ιδιότητες του ιού, όπως οι προπυρηνικές μεταλλάξεις και οι μεταλλάξεις στο βασικό υποκινητή του γονιδίου της πυρηνικής πρωτεΐνης. Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο ανασυνδυασμός επηρεάζει τις βιολογικές ιδιότητες του HBV, αφού τα ανασυνδυασμένα στελέχη παρουσιάζουν ιδιότητες που αποτελούν συνδυασμό των ιδιοτήτων των προγονικών στελεχών.Οι γονότυποι του HBV, εκτός από διαφορές σε επίπεδο γονιδιώματος, φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά και ως προς τις βιολογικές ιδιότητες. Τέλος, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζουν οι γονότυποι στην παθογένεια της νόσου καθώς και στην ανταπόκριση στα διάφορα θεραπευτικά σχήματα και, πιο συγκεκριμένα, διαφορές έχουν εντοπιστεί στην εξέλιξη προς ηπατική κίρρωση, προς ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και στην ανταπόκριση σε θεραπεία με ιντερφερόνη.

Λέξεις-κλειδιά: Ορότυποι, Ανασυνδυασμός, Γονότυποι, Ιός ηπατίτιδας Β, Μοριακή επιδημιολογία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(6), 542-556, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.