Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Καρκίνος των ωοθηκών. Επιδημιολογία και πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί
Α. Σκαλκίδου, Θ. Σπυριδόπουλος, Ε. Πετρίδου

Η επίπτωση του καρκίνου των ωοθηκών παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διακύμανση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τεκμηριωμένοι επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών είναι η ηλικία και το θετικό οικογενειακό ιστορικό, ενώ η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, ο αριθμός των τέκνων και η απολίνωση των ωαγωγών αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός μηχανισμών στην παθογένεση του καρκίνου των ωοθηκών. Όσον αφορά στην παθογένεια της νόσου έχουν υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες, όπως αυτή «των αδιάκοπων ωορρηξιών», «των υποφυσιακών γοναδοτροφινών», «της κάθαρσης των ωοθηκών στη διάρκεια της κύησης», «της δράσης εξωγενών καρκινογόνων», «της φλεγμονής των ωοθηκών», «της προγεστερόνης-ανδρογόνων». Τα αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με το ρόλο της λήψης αντισυλληπτικών δισκίων και του αριθμού των τέκνων συνάδουν με τη θεωρία των αδιάκοπων ωορρηξιών και τη θεωρία των υποφυσιακών γοναδοτροφινών, καθώς οι παράγοντες αυτοί επάγουν ανωοθυλακιορρηξία και σχετίζονται με μειωμένα επίπεδα γοναδοτροφινών. Αντίθετα, η αρνητική συσχέτιση του θηλασμού και η θετική συσχέτιση του ιστορικού θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία της δράσης των γοναδοτροφινών. Μελέτες που έδειξαν ότι ο κίνδυνος για τον καρκίνο των ωοθηκών μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των τέκνων ενισχύουν τη θεωρία της κάθαρσης των ωοθηκών στη διάρκεια της κύησης. Η παθογενετική θεωρία της δράσης εξωγενών καρκινογόνων στηρίζεται σε ευρήματα μελετών που δείχνουν ότι η απολίνωση των ωοθηκών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, αν και ο υποκείμενος βιολογικός μηχανισμός παραμένει ασαφής. Παράλληλα, άλλες μελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι στην παθογένεση του καρκίνου των ωοθηκών εμπλέκονται φλεγμονώδεις διαδικασίες (οξειδωτικό stress, κυτταροκίνες, προσταγλανδίνες) καθώς και η δράση των ανδρογόνων και της προγεστερόνης. Η περαιτέρω διεξαγωγή πολυκεντρικών επιδημιολογικών μελετών, που περιλαμβάνουν ασθενείς σε διάφορα στάδια και με επιμέρους ιστολογικούς τύπους της νόσου, κρίνεται αναγκαία ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των δυνητικών παραγόντων κινδύνου στην αιτιοπαθογένεια της νόσου και να γίνει δυνατή η προαγωγή της πρόληψης παράλληλα με την πρόοδο της θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: επιδημιολογία, Καρκίνος ωοθηκών, Παθογένεια

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(6), 534-541, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.