Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Χρήση διαδικτύου για θέματα υγείας στην Ελλάδα: Πρώτα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης για τις καταναλωτικές τάσεις στην ηλεκτρονική υγεία
Α.E. Χρονάκη, A. Κουρούμπαλη, A. Σταθοπούλου, Θ. Ρουμελιωτάκη, Ε. Ορφανουδάκη, L. Esterle, M. Tσικνάκης

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης και της στάσης των ανθρώπων στην Ελλάδα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Αποτελεί το ελληνικό τμήμα μιας μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες το 2005 και το 2007, με σκοπό να αποτυπώσει τις καταναλωτικές τάσεις στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) στην Ευρώπη. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 1000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15-80 ετών εξέφρασαν σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις την άποψή τους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Το δείγμα ήταν στρωματοποιημένο ως προς την ηλικία, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας. Το ερωτηματολόγιο ήταν βασισμένο σε προηγούμενες Νορβηγικές έρευνες (2000-2002) και μεταφράστηκε στις εθνικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διπλής εστίασης. Τέσσερις ερωτήσεις, ειδικά σχεδιασμένες για την Ελλάδα, ερευνούσαν την αποδοχή καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, 37,738,5% των ερωτηθέντων θεώρησαν το διαδίκτυο ως σημαντική πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας. Εντούτοις, η χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας διέφερε σημαντικά μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (29,5% και 18,5%, αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα. Παρόλο που η προσωπική επαφή με τον ιατρό κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των πηγών πληροφόρησης για θέματα υγείας, ένας στους δύο χρήστες διαδικτύου για θέματα υγείας αναζητά στο διαδίκτυο πληροφορίες πριν ή μετά από μια επίσκεψη στο γιατρό. Επιπλέον, 59% των χρηστών του διαδικτύου για θέματα υγείας αποφασίζουν να λάβουν ιατρική συμβουλή, βασισμένοι εν μέρει στις πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο. Το 58,5% των χρηστών αισθάνεται ανακούφιση αφού ενημερωθούν στο διαδίκτυο για θέματα υγείας. Όσον αφορά στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, 26% των ερωτηθέντων επιδοκιμάζουν τις ιατρικές επισκέψεις μέσω υπολογιστή ή εικονοτηλεφώνου. Επιπλέον, είναι πρόθυμοι σε ποσοστό 46% να χορηγήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα ιατρικά τους στοιχεία αν πρόκειται να επισπεύσουν τη διάγνωση. Αν υπήρχε η δυνατότητα, 61,7% θα επισκέπτονταν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο διαδίκτυο, ακόμα και με ετήσια συνδρομή (59,2%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αντίληψη για το διαδίκτυο και τα επίπεδα χρήσης του επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ψηφιακού χάσματος. Εντούτοις, η επιθυμία πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και η διστακτικότητα προς την τηλεϊατρική υποδηλώνουν ότι αυτή η διαίρεση μπορεί να αμβλυνθεί με εκπαίδευση, υπηρεσίες προσανατολισμένες στους χρήστες και κίνητρα.

Λέξεις-κλειδιά: Τηλεϊατρική, Δημοσκόπηση για το διαδίκτυο, Διαχείριση υπηρεσιών υγείας, Ιατρικός φάκελος

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(5), 440-457, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.