Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σήψη και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Από την παθογένεια στη θεραπεία
Ε. Σπανού, Χ. Ιατρού

Η προσβολή του οργανισμού από ποικίλους λοιμογόνους παράγοντες ή τα τοξικά προϊόντα τους προκαλεί κινητοποίηση πλήθους αμυντικών διεργασιών (διέγερση κυτταρικής ανοσίας, παραγωγή προφλεγμονωδών και φλεγμονωδών μεσολαβητών, παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέος, διέγερση του καταρράκτη της πήξης και της οδού του συμπληρώματος, ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και των πολυμορφοπυρήνων), που αποσκοπούν στον περιορισμό και την εξουδετέρωση των βλαπτικών αυτών παραγόντων. Η κινητοποίηση των αμυντικών μηχανισμών, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθίσταται υπερβολική, ανεξέλεγκτη και βλαπτική για τον οργανισμό χαρακτηριζόμενη από μη ελεγχόμενη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται με τον όρο σήψη. Η κύρια αιμοδυναμική διαταραχή που χαρακτηρίζει τη σήψη είναι η περιφερική αγγειοδιαστολή, η οποία καταλήγει σε διαταραχή της μικροκυκλοφορίας και ανεπαρκή παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Η μείωση του δραστικού όγκου αίματος λόγω της αγγειοδιαστολής οδηγεί σε διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ) και του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (ΡΑΣ) στο νεφρό, με αποτέλεσμα την ενδονεφρική αγγειοσύσπαση και ισχαιμία, ενώ ποικιλία άλλων παραγόντων, όπως τοξική δράση κυτταροκινών, μικροαγγειακές θρομβώσεις, ανοσολογικοί μηχανισμοί, αυξημένη παραγωγή ενδοθηλίνης, καταστολή της παραγωγής και δράσης της ενδοθηλιακής συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου (e-NOS) και μειωμένη παραγωγή νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), ευνοούν την εγκατάσταση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ) στη σήψη. Η ΟΝΑ, συνήθως υπό τη μορφή της οξείας σωληναριακής νέκρωσης αλλά και της οξείας μεταλοιμώδους σπειραματονεφρίτιδας, της οξείας διάμεσης νεφρίτιδας ή της οξείας φλοιώδους νέκρωσης, αποτελεί συχνή επιπλοκή της σήψης αναπτυσσόμενη στο 9-40% των περιπτώσεων. Η εμφάνισή της αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών με σήψη, ενώ η αντιμετώπισή της απαιτεί γνώση τόσο της αιτιοπαθογένειας όσο και του σύνθετου τρόπου αντιμετώπισής της, είτε συντηρητικά είτε με την εφαρμογή των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η παράθεση των νεότερων δεδομένων για την παθογένεια και τη θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο της σήψης όσο και της εξ αυτής προερχόμενης ΟΝΑ, σε μια προσπάθεια μείωσης της συχνότητας της ΟΝΑ σε ασθενείς με σήψη αλλά και αποτελεσματικότερης θεραπευτικής παρέμβασης.

Λέξεις-κλειδιά: κυτταροκίνες, Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σήψη

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(4), 331-345, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.