Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική των δηλητηριάσεων
Α. Ντονά, Χ. Σπηλιοπούλου

Η αντιμετώπιση μιας οξείας δηλητηρίασης τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά. Γίνεται ανασκόπηση των οδηγιών σχετικά με την απομάκρυνση του δηλητηρίου από το γαστρεντερικό, την επιτάχυνση της απομάκρυνσής του από την κυκλοφορία και τα νέα αντίδοτα. Κλασικές μέθοδοι απομάκρυνσης του δηλητηρίου από το γαστρεντερικό, όπως ο έμετος και η πλύση στομάχου, έχουν εγκαταλειφθεί σήμερα. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εφάπαξ χορήγηση ενεργού άνθρακα βελτιώνει την κλινική έκβαση των δηλητηριάσεων, ο ενεργός άνθρακας θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη θεραπευτική των δηλητηριάσεων. Η χρήση καθαρτικών θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, λόγω της αναποτελεσματικότητάς τους και του κινδύνου που εγκυμονεί η χρήση τους. Η ολική πλύση του εντέρου θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε δηλητηριάσεις με λήψη σημαντικών ποσοτήτων αλάτων σιδήρου ή λιθίου, σε λήψη κάποιας φαρμακοτεχνικής μορφής ελεγχόμενης αποδέσμευσης ή εντερικά επικαλυμμένων δισκίων (όπως ανταγωνιστών του ασβεστίου), λήψης ουσιών που δεν προσροφώνται στον άνθρακα, όπως αλάτων σιδήρου και λιθίου, ή κατάποσης εξαρτησιογόνων ουσιών με τη μορφή πακέτων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν την απομάκρυνση του δηλητηρίου που έχει απορροφηθεί έχουν περιορισμένη χρησιμότητα. Η αλκαλοποίηση των ούρων θα έπρεπε να ενδείκνυται μόνο σε βαριάς μορφής δηλητηρίαση με τα ζιζανιοκτόνα φάρμακα της κατηγορίας των χλωροφαινοξοπαραγώγων. Η αιμοδιύλιση θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο σε δηλητηριάσεις που απειλούν τη ζωή, όπως με λίθιο, ασπιρίνη, θεοφυλλίνη, μεθανόλη και αιθυλενογλυκόλη, ενώ η αιμοδιήθηση σε βαριάς μορφής δηλητηριάσεις με θεοφυλλίνη, με το μανιτάρι Amanita phalloides και με το ζιζανιοκτόνο paraquat. Η γαστρεντερική διύλιση με συνεχή χορήγηση ενεργού άνθρακα θα πρέπει να επιχειρείται σε δηλητηριάσεις με καρβαμαζεπίνη, θεοφυλλίνη, φαινοβαρβιτάλη και δαψόνη. Συζητείται η χρήση δύο νέων αντιδότων, της φομεπιζόλης στις δηλητηριάσεις με μεθανόλη και αιθυλενογλυκόλη και των θραυσμάτων αντισωμάτων Fab (Ovine) ως προς το δηλητήριο όφεων της οικογένειας των κροταλιδών. Τέλος, ανασκοπούνται οι νέοτερες εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση δύο συχνών και σοβαρών δηλητηριάσεων, με παρακεταμόλη και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.

Λέξεις-κλειδιά: Θεραπευτική αντιμετώπιση, Παρακεταμόλη, Αντίδοτα, Δηλητηρίαση, Έμετος, Ενεργός άνθρακας, Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(2), 111-120, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.