Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γυναίκα και κάπνισμα
Π. Μπελετσιώτη-Στίκα

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά των γυναικών που καπνίζουν τείνουν να αυξάνονται σημαντικά στο γενικό σύνολο των καπνιστών. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι γυναίκες καπνίστριες έχουν προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο των καπνοβιομηχανιών, όσο και των επαγγελματιών υγείας. Το παρόν άρθρο αφορά σε μια προσπάθεια να εξεταστούν συγκεκριμένες πλευρές τεράστιας σημασίας αναφορικά με το γυναικείο κάπνισμα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες τάσεις στις γυναίκες καπνίστριες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ειδικότερα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι γυναίκες σήμερα. Παρότι η αναλογία των ενηλίκων που καπνίζουν μειώνεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια και στα δύο φύλα, εντούτοις οι έρευνες δείχνουν ότι η επίπτωση του καπνίσματος στις γυναίκες αρχίζει να παρουσιάζει ανοδική πορεία. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ των εφήβων τα κορίτσια καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια. Αποτελέσματα διεθνών μελετών, παράλληλα, υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους και ως μέσο διαχείρισης του stress, κοινωνικοποίησης και διατήρησης χαμηλού σωματικού βάρους. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις του καπνίσματος στις γυναίκες. Όπως έχει αποδειχθεί, οι γυναίκες κινδυνεύουν πλέον από τις ίδιες παθήσεις που προκαλεί το κάπνισμα και στους άνδρες καπνιστές, όπως καρδιοπάθειες, καρκίνοι, πνευμονοπάθειες και ένα πλήθος άλλων νοσημάτων. Επιπρόσθετα, οι καπνίστριες διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν έναν αριθμό νοσημάτων που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το γυναικείο φύλο. Αναλύονται, ακόμα, ο σημαντικός ρόλος της διαφήμισης και της γενικής πληροφόρησης του γυναικείου πληθυσμού και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος που υπάρχουν διεθνώς. Προτείνονται, τέλος, μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση του γυναικείου καπνίσματος.

Λέξεις-κλειδιά: Γυναίκες, Καπνισματικές συνήθειες, Προβλήματα υγείας, Προγράμματα διακοπής καπνίσματος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45(4), 450-457, 2006 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.