Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Eπιδημιολογική μελέτη ισχαιμικής καρδιοπάθειας στη βορειοδυτική Ελλάδα
Α. Παπαθανασίου, Κ. Παππάς, Ι. Λεονταρίδης, Π. Κοραντζόπουλος, Τ. Βουγιουκλάκης, Μ. Κυργίου, Β. Δημητρούλα, Λ.Κ. Μιχάλης, Ι. Γουδέβενος

ΣΚΟΠΟΣ Η ισχαιμική καρδιοπάθεια (ΙΚ) εκδηλώνεται ως οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, σιωπηλή ισχαιμία, σταθερή στηθάγχη ή καρδιακή ανεπάρκεια. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίπτωση της πρωτοεκδηλούμενης ΙΚ σε μια κλειστή γεωγραφική περιοχή με γνωστό πληθυσμό (172.000, 50% θήλεις, ηλικίας >75 ετών, ποσοστό 7%, απογραφή 2001). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια προοπτική, πληθυσμιακή μελέτη ενεργού επαγρύπνησης. Πηγές άντλησης των περιστατικών αποτέλεσαν τα 2 Νοσοκομεία του νομού (καρδιολογικές κλινικές, τμήματα επειγόντων, εντατικές μονάδες), το νεκροτομικό εργαστήριο και η ανασκόπηση των πιστοποιητικών θανάτου από τη στατιστική υπηρεσία. Κατάλληλοι για την ανάλυση ήταν οι ασθενείς ηλικίας <80 ετών και χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2001-31 Οκτωβρίου 2002, 308 άνδρες και 100 γυναίκες (ηλικία 62,5±10 και 68,0±9,5 έτη, αντίστοιχα) εκδήλωσαν ΙΚ. Από αυτούς, οι 174 (127 άνδρες) είχαν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) χωρίς ανύψωση του διαστήματος ST και οι 105 (83 άνδρες) με ανύψωση του ST. Σε όλους υπήρχαν είτε αγγειογραφική επιβεβαίωση στεφανιαίας νόσου, είτε ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις συμβατές με μυοκαρδιακή ισχαιμία, είτε θετική τροπονίνη. Επίσης, 40 ασθενείς (11 γυναίκες) νοσηλεύτηκαν λόγω σταθερούς στηθάγχης με θετική δοκιμασία κόπωσης και 4 (1 γυναίκα) λόγω πρωτοεμφανιζόμενης καρδιακής ανεπάρκειας. Σε 12 ασθενείς (1 γυναίκα) ανακαλύφθηκε στεφανιαία νόσος στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου για μη καρδιαγγειακή χειρουργική επέμβαση. Δεν συμπεριελήφθησαν 112 ασθενείς με πόνο στο στήθος ή ανεξήγητη καρδιακή ανεπάρκεια, όπου η αγγειογραφία έδειξε αγγεία χωρίς αθηρωματικές πλάκες. Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 73 (55 άνδρες) αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι (1 ώρα από την έναρξη των συμπτωμάτων χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου έξω από το νοσοκομείο). Σε όλους, οι πληροφορίες ελήφθησαν από το γιατρό που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου ή και τους συγγενείς του θύματος. Η ετήσια επίπτωση της ΙΚ ήταν 45,2/10.000 κατοίκους (70,2 για τους άνδρες και 20,9 για τις γυναίκες), αυξανόταν με την ηλικία και δεν εξισωνόταν για τα δύο φύλα μετά την ηλικία των 70 ετών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περίπου το 1/5 της ΙΚ εμφανίζεται ως πρώτο και τελευταίο συμβάν. Tα ΟΣΣ χωρίς ανύψωση του SΤ συμβαίνουν δύο φορές συχνότερα από τα σύνδρομα με ανύψωση του ST. Παρότι η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες, η αναλογία της ΙΚ σε σχέση με τους άνδρες υπολείπεται, με λόγο 1:3.

Λέξεις-κλειδιά: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, επιδημιολογία, Επίπτωση, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, Ισχαιμική καρδιοπάθεια

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22(6), 575-580, 2005 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.