Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ορμονική θεραπεία στην εμμηνόπαυση. Πρόσφατα δεδομένα για την επίδραση στην εμφάνιση καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος και στα καρδιαγγειακά νοσήματα
Γ. Μαστοράκος, Ε.Γ. Σακκάς

Η ωφελιμότητα της χορήγησης ορμονικής θεραπείας (ΟΘ) στην εμμηνόπαυση τέθηκε πρόσφατα υπό αμφισβήτηση σχετικά με την πιθανότητα αύξησης της επίπτωσης καρκίνου του μαστού και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων (στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά επεισόδια, πνευμονική εμβολή, θρομβοφλεβίτιδα). Όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού οι παλαιότερες μελέτες δεν συσχετίζουν τη χορήγηση ΟΘ με αυτόν τον τύπο καρκίνου. Επιπλέον η πρόσφατη μελέτη Πρωτοβουλίας για την Υγεία των Γυναικών, (Women's Health Initiative, WHI) δεν δείχνει αυξημένο σχετικό κίνδυνο. Η WHI ολοκληρώθηκε σε δύο σκέλη, εκ των οποίων το πρώτο αφορούσε στη χορήγηση συνδυασμού οιστρογόνων και προγεσταγόνου και διήρκησε 5,2 έτη και το δεύτερο αφορούσε στη χορήγηση μόνον οιστρογόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε υστερεκτομία και διήρκεσε 8,5 έτη. Συγκεκριμένα στο πρώτο σκέλος ο σχετικός κίνδυνος καρκίνου του μαστού ήταν 1,26 με 95% όρια αξιοπιστίας 0,83–1,92 μετά την εξομάλυνση, δηλαδή μη στατιστικά σημαντικός. Στο δεύτερο σκέλος ο ίδιος κίνδυνος ήταν 0,77 με 95% όρια αξιοπιστίας 0,57–1,06 μετά την εξομάλυνση, ομοίως μη στατιστικά σημαντικός. Σχετικά με τον καρκίνο του ενδομητρίου είναι κοινός τόπος ότι η χορήγηση μόνο οιστρογόνων αυξάνει την επίπτωσή του. Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες μελέτες, η ταυτόχρονη λήψη οιστρογόνων και προγεσταγόνου μειώνει την επίπτωσή του στα φυσιολογικά ή και χαμηλότερα επίπεδα. Σχετικά με τον καρκίνο των ωοθηκών παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος κυρίως στις περιπτώσεις χρήσης μόνο σκευασμάτων οιστρογόνων. Η προσθήκη όμως προγεσταγόνου μειώνει το σχετικό κίνδυνο. Παρόλ' αυτά οι επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπό αγωγή με συνδυασμό οιστρογόνων και προγεσταγόνου και διερευνούν την επίπτωση του καρκίνου των ωοθηκών είναι περιορισμένες. Ο σχετικός κίνδυνος στεφανιαίας νόσου στο πρώτο σκέλος της WHI ήταν 1,29 με 95% όρια αξιοπιστίας 0,85–1,97 μετά την εξομάλυνση και στο δεύτερο σκέλος 0,91 με αντίστοιχα όρια 0,72–1,15, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις μη στατιστικά σημαντικός. Σχετικά με το σχετικό κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων στο πρώτο σκέλος της WHI ήταν 1,41 με 95% όρια αξιοπιστίας 0,86–2,31 μετά την εξομάλυνση και στο δεύτερο σκέλος 1,39 με αντίστοιχα όρια 0,97–1,99, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις μη στατιστικά σημαντικός. Όσον αφορά στο σχετικό κίνδυνο θρομβοφλεβίτιδας, αυτός ήταν 2,11 με 95% όρια αξιοπιστίας 1,26–3,55 μετά την εξομάλυνση (στατιστικά σημαντικός) στο πρώτο σκέλος και 1,33 με αντίστοιχα όρια 0,86–2,08 (στατιστικά μη σημαντικός). Συνεπώς σημαντικός κίνδυνος εμφανίστηκε μόνο για την εμφάνιση θρομβοφλεβίτιδας κατά τη λήψη οιστρογόνων και προγεσταγόνου. Συμπερασματικά η λήψη ΟΘ για 5 χρόνια δεν πρέπει να θεωρείται επικίνδυνη για την εμφάνιση καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων αλλά και καρκίνου του μαστού. Τέλος πρέπει να δίνεται προσοχή σε γυναίκες με θετικό κληρονομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού, διαγνωσμένη στεφανιαία νόσο και σε γυναίκες με προδιάθεση για θρoμβοεμβολικά επεισόδια των φλεβών των κάτω άκρων.

Λέξεις-κλειδιά: Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, Εμμηνόπαυση, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Γυναικολογικός καρκίνος

ΙΑΤΡΙΚΗ, 86(4), 308-319, 2004 - Τι νεώτερο στην Ιατρική


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.