Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ανάπτυξη ταχείας ταυτοποιητικής διπλεκτικής PCR για τη διάγνωση επιπολής και συστηματικών λοιμώξεων από Malassezia
Γ. Γαϊτάνης, Ε. Φραγκούλη, Α. Κατσάμπας, Α. Πετρίδης, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Α. Παπακωνσταντίνου, Ν. Λεγάκης, Α. Βελεγράκη

ΣΚΟΠΟΣ (α) Η άμεση μοριακή ταυτοποίηση των νέων ειδών Malassezia με περιοριστικές πέψεις σε προϊόν ενίσχυσης απλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), επί DNA στόχου απομονωμένου από λέπια επιπολής δερματικών βλαβών ασθενών με ποικιλόχρους πιτυρίαση. (β) Η εφαρμογή στην άμεση διάγνωση και η μελλοντική επέκταση αυτής της μεθόδου σε επιδημιολογικές μελέτες επί διπλεκτικού προϊόντος PCR για τον παράλληλο έλεγχο δύο υπερμεταβλητών περιοχών του μείζονος ριβοσωμικού συμπλέγματος. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για την απομόνωση του DNA από καθαρές καλλιέργειες των Malassezia και από το παθολογικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι εκχύλισης DNA μυκήτων με φορείς σωματιδιακή σιλικόνη και βρωμιούχο δεκαεξι-μεθυλαμμώνιο. Για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μεμονωμένα τα ζεύγη εκκινητών ΙΤS 3/4 και ΙΤS 5/4 και εν συνεχεία οι εκκινητές 5/3/4 σε βέλτιστη μοριακή αναλογία. Η ταυτοποίηση των ειδών ολοκληρώθηκε μετά από περιοριστική πέψη με τις ενδονουκλεάσες Alu Ι και Hinf Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα είδη Μ. globosa και Μ. sympodialis διαχωρίσθηκαν από το διακριτό προϊόν PCR ΙΤS 3/4. Τα υπόλοιπα είδη ταυτοποιήθηκαν με βάση το περιοριστικό πρότυπο των Alu Ι και Hinf Ι. Η εκχύλιση του DNA από ελάχιστη βιομάζα δερματικής βλάβης (λέπια), είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την άμεση ταυτοποίηση των ειδών Malassezia, αλλά και την ταυτόχρονη διαφοροποίησή τους από τα είδη Candida, που αποτελούν μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πρωτότυπη μοριακή ταυτοποίηση των νέων ειδών Malassezia απευθείας από τα λέπια, είναι δυνατή με μονήρη περιοριστική πέψη επί διπλεκτικού προϊόντος ενίσχυσης DNA μυκήτων και προτείνεται ως μέθοδος ρουτίνας για την ταυτοποίηση των ειδών Malassezia τόσο σε επιπολής, όσο και σε συστηματικές λοιμώξεις.

Λέξεις-κλειδιά: Malassezia, διάγνωση, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

ΙΑΤΡΙΚΗ, 82(3-4), 248-254, 2002 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.