Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μορφές της «υγιεινής τέχνης» κατά τα Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Η «συνάντηση» της επιστήμης της Ιατρικής με τη γυμναστική
Ο. Παυλογιάννης, Σ. Κονιτσιώτης, Σ. Γερουλάνος

Οι φιλολογικές μαρτυρίες από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούν για την επιστήμη της Iατρικής ξεχωριστή αξία, προσφέροντας μια νέα διάσταση στη σχέση γυμναστικής και Iατρικής. Βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να προβάλει μαρτυρίες της εποχής εκείνης, σχετικές με τη συμβολή της φυσικής άσκησης στη διαφύλαξη και την προαγωγή της υγείας. Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι φιλολογικές μαρτυρίες των εκπροσώπων της Δεύτερης Σοφιστικής Κίνησης (Γαληνός, Φιλόστρατος, Πλούταρχος κ.ά.), οι οποίες και μας παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την εποχή. Στα Ρωμαϊκά aυτοκρατορικά χρόνια σημειώνεται μια μεταβολή στον τρόπο εκγύμνασης με επικράτηση της αγωνιστικής εξάσκησης. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη σύμμετρης και ελεγχόμενης άσκησης, κατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών. Διαπιστώνεται αδυναμία διάγνωσης των σωματικών και ψυχικών δυνατοτήτων του γυμναζομένου και συνεπώς ανικανότητα επιλογής και ανάλογης προσαρμογής των ασκήσεων. Αντί αυτού, επικρατεί ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα εκγύμνασης, που δεν σέβεται τις φυσικές ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του. Υπό αυτές τις συνθήκες προβάλλει η ανάγκη ενός επιστήμονα-γυμναστή, που θα αναλάβει τον προγραμματισμό της γυμναστικής εξάσκησης. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του θα έπρεπε να περιλαμβάνονται η δυνατότητα αξιολόγησης των σωματικών ασκήσεων και της σωματικής κατασκευής των αθλητών, καθώς και η ικανότητα ελέγχου της χρησιμότητας ή της επικινδυνότητας των ασκήσεων. Διανοούμενοι της εποχής ζητούν τον επαναπροσδιορισμό της γυμναστικής σε σχέση με την Ιατρική και την υγεία. Προβάλλεται η θέση ότι μόνο η «κατά φύσιν ευεξία», η οποία διακρίνεται από την «αθλητική ευεξία», προφυλάσσει την υγεία. Τονίζεται μάλιστα ότι η «περί το σώμα τέχνη», η γυμναστική, πρέπει να αποτελεί μέρος της υγιεινής. Συνεπώς, ο επιστήμονας-γυμναστής επιβάλλεται να κατέχει ιατρική εκπαίδευση και γνώση.

Λέξεις-κλειδιά: Ιατρική, Γυμναστική, Διαιτητική, "Επιστήμονας γυμναστής", Ρωμαϊκή εποχή

ΙΑΤΡΙΚΗ, 81(3), 265-270, 2002 - Ιστορία της Ιατρικής


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.