Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων επί κολπικής μαρμαρυγής
Ι. Σπηλιωτοπούλου, Ε. Γρουζή

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί τη συχνότερη κλινικά σημαντική αρρυθμία, η οποία συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η συχνότητα της ΚΜ στο γενικό πληθυσμό είναι 1% και αυξάνει με την ηλικία, από 0,5% σε ασθενείς <59 ετών έως >5% σε ασθενείς ηλικίας >70 ετών. Με την παράταση της επιβίωσης του γενικού πληθυσμού αναμένεται ότι και η ΚΜ θα παρουσιάσει αύξηση και θα αποτελέσει αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η ΚΜ συνδέεται με σημαντικό κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων, από τα οποία τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΙΑΕΕ) είναι τα κλινικώς σημαντικότερα. Τα ΙΑΕΕ σε ασθενείς με ΚΜ είναι γενικώς σοβαρότερα απ' ό,τι σε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό, είναι συχνότερα θανατηφόρα και μεταξύ των επιζώντων εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα υποτροπής και υπολειμματικής νευρολογικής νόσου. Την τελευταία δεκαετία επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην πρόληψη των ΙΑΕΕ, με ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΚΜ. Η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή είναι αποτελεσματική, μειώνοντας τα ΙΑΕΕ κατά 68% στους ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ (ΜΒΚΜ) και ακόμη περισσότερο στους ασθενείς με βαλβιδική ΚΜ. Η σχετική αποτυχία της θεραπείας και της πρόληψης αυτής της δυσρυθμίας, που είναι γνωστή για περισσότερο από 100 χρόνια, οφείλονται στη μη πλήρη ακόμη κατανόηση της παθοφυσιολογίας και των παραγόντων κινδύνου που την επιταχύνουν. Η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή με αντιβιταμίνες Κ συνιστάται κυρίως σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή εμβολή, όπως ηλικία >65 ετών, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και προηγηθέν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρόλα αυτά, η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή υποχρησιμοποιείται σε ασθενείς με ΚΜ. Μόνο το 25-50% των ασθενών με ΚΜ με ή χωρίς επιπρόσθετους κινδύνους για ΙΑΕΕ βρίσκονται υπό αντιπηκτική αγωγή. Τα εμπόδια στη χρήση των ρυθμιζόμενων δόσεων αντιβιταμινών Κ περιλαμβάνουν πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με τον ασθενή, το γιατρό και το σύστημα υγείας (πολύπλοκες φαρμακοκινητικές ιδιότητες των αντιβιταμινών Κ, ανάγκη συνεχούς ελέγχου του χρόνου προθρομβίνης και ρύθμιση της δόσης του φαρμάκου, αιμορραγικά επεισόδια, μη συμμόρφωση των ασθενών, αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα, αυξημένο κόστος του ελέγχου-ρύθμισης της αγωγής). Πιθανές λύσεις των προβλημάτων αυτών περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ενημέρωση ασθενών και ιατρών, τη δημιουργία ιατρείων κλινικοεργαστηριακής ρύθμισης της αντιπηκτικής αγωγής, αλλά και τις νεότερες φαρμακευτικές και μη θεραπείες, που αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό τα τελευταία χρόνια.

Λέξεις-κλειδιά: Κολπική μαρμαρυγή, παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, Από του στόματος αντιπηκτική αγωγή, Aρρυθμία, Χimelagatran

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22(5), 467-484, 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.