Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μελέτη των Κλινικών και Εργαστηριακών Ευρημάτων σε Ασθενείς με Ισχαιμική Ηπατίτιδα
X. Χατζηελευθερίου, Τ. Δασκάλου, Π. Βουδούρη, Α. Βήτας, Α. Σπανουδάκη, Ν. Θεοδωρίδης

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η κλινική και η εργαστηριακή διερεύνηση ασθενών με ισχαιμική ηπατίτιδα, μια ασυνήθιστη παθολογική κατάσταση των ασθενών που εισάγονται στη στεφανιαία μονάδα. Από τον Αύγουστο του 1999 έως και τον Ιούλιο του 2001 μελετήσαμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις ισχαιμικής ηπατίτιδας και αναλύσαμε 16 που παρουσίασαν τη νόσο (12 άνδρες και 4 γυναίκες 69±8,2 ετών, βασισμένοι στα κριτήρια των Gibson & Dudley). Έγινε ταξινόμηση των ασθενών με βάση τις συνοδές παθήσεις τους, στατιστική ανάλυση των εργαστηριακών παραμέτρων, καθώς επίσης και υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς και ήπατος. Συχνή αιτία εισαγωγής ήταν η αναπνευστική δυσχέρεια στα πλαίσια χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (9 ασθενείς, 56,2%). Όλοι οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον δύο συνοδές παθήσεις: αριστερή (μέσο κλάσμα εξώθησης-ΕF: 35±4%) και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ), (ΕF: 32±6%): 8/16 ή 50%, αμιγή δεξιά ΚΑ (ΕF: 29±8%): 5/16 ή 31,2%, αμιγής αριστερή ΚΑ (EF: 26±7): 3/16 ή 18,7%. Χρονία νεφρική ανεπάρκεια: 8/16–50%. Παροδικά επεισόδια υπότασης (<90 mmHg) είχαν 7/16 ή 43,7% ενώ 10/16 ή 62,5% παρουσίασαν υποξαιμία (PO2<60 mmHg) και 8 ασθενείς απεβίωσαν κατά τη διάρκεια εξάμηνης παρακολούθησης. Το παλμικό Doppler των ηπατικών φλεβών έδειξε παλίνδρομα κύματα σε 10/16 ασθενείς ή 62,5%. Όλοι οι ασθενείς είχαν υψηλά επίπεδα SGPT: μέση τιμή 575±255 UI, SGOT: 486±230 UI και λόγος SGPT/LDH ήταν 0,375 και οι τιμές της ΑLP, της γ-GT και του χρόνου προθρομβίνης ήταν ελαφρώς αυξημένες. Η ισχαιμική ηπατίτιδα είναι δυνατό να διαγνωσθεί εύκολα με βάση τα κλινικά και τα εργαστηριακά ευρήματα. Η νόσος θα πρέπει να αναζητηθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς με ποικίλες συνοδές συστηματικές παθολογικές καταστάσεις, αναπνευστική δυσχέρεια και επεισόδια υπότασης.

Λέξεις-κλειδιά: Καρδιακή ανεπάρκεια, ηλικιωμένοι ασθενείς, Ισχαιμική ηπατίτιδα, Διερεύνηση, Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, Αναπνευστική δυσχέρεια

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 38(5-6), 163-170, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.