Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο Πολυδιάστατος Ρόλος του Υγειονομικού Αξιωματικού στο Πλαίσιο των Σύγχρονων Προκλήσεων Καταγραφή και Στατιστική Ανάλυση της Ολυμπιακής Εμπειρίας
Ι. Μούντζιος, Ε. Τέρπος, Δ. Βουγιουκλάκης, Α. Λούρα-Μπακόλα, Ε. Πανάγου, Σ. Αυθεντόπουλος, Ι. Παλέρμος, Π. Παπασσάβας, Δ. Γοργογιάννης

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή, ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη συμμετοχή των υγειονομικών αξιωματικών, και ειδικότερα των ιατρών και των νοσηλευτών, στην ολυμπιακή υγειονομική δύναμη (ΟΥΔ). Εβδομήντα δύο αξιωματικοί ιατροί και νοσηλευτές/τριες επί συνόλου 362 υγειονομικών αξιωματικών προερχομένων και από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και n=61 εθελοντές ιατροί (control) έλαβαν μέρος με τη μορφή της προφορικής συνέντευξης ή/και της συμπλήρωσης ερωτηματολόγιου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκτίμηση της ικανότητας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, βασικής και προχωρημένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καθώς και του βαθμού τεχνογνωσίας του αντίστοιχου ιατρικού εξοπλισμού. Καταγράφηκε επίσης ο βαθμός εξοικείωσης των ερωτώμενων με διαδικασίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και γενικής ιατρικής, προληπτικής ιατρικής και υγιεινής, περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες, αντιμετώπισης μαζικών ιατρικών συμβαμάτων και περιστατικών ραδιοβιοχημικής προσβολής. Τέλος, εκτιμήθηκε ο βαθμός γνώσης θεμάτων οργανωτικής και διοικητικής φύσης των αγώνων (αλληλογραφία, υγειονομικές αναφορές), καθώς και η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας (χρήση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, γλωσσομάθεια). Οι υγειονομικοί αξιωματικοί ήταν επαρκώς καταρτισμένοι και ικανοποιητικά εξοικειωμένοι με τις πολλαπλές απαιτήσεις του εγχειρήματος, σε βαθμό ισάξιο ή ελαφρώς ανώτερο του μη στρατιωτικού ιατρικού προσωπικού, σε τομείς όπως οι γνώσεις επείγουσας ιατρικής (P=0,16–0,23) και γενικής πρωτοβάθμιας ιατρικής (P=0,85), υπερείχαν δε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό σε ορισμένους τομείς, όπως αυτούς της χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού των ασθενοφόρων (P=0,032), της αντιμετώπισης βιολογικής και χημικής προσβολής (P<0,0001) και διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων (P=0,018), αντανακλώντας την εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία που διαθέτoυν στους ανωτέρω τομείς. Καταγράφεται, τέλος η αποκτηθείσα εμπειρία από το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο έλληνας υγειονομικός αξιωματικός στη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα.

Λέξεις-κλειδιά: ολυμπιακοί αγώνες, Υγειονομική υποστήριξη, Ολυμπιακή υγειονομική δύναμη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 38(5-6), 143-151, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.