Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Το Κλάσμα του Διαλυτού Συνδέτη του Ενεργοποιητή του Υποδοχέα του Πυρηνικού Παράγοντα κΒ (sRANKL) προς την Οστεοπροτεγερίνη (OPG) Σχετίζεται τόσο με την Έκταση της Οστικής Νόσου όσο και με την Επιβίωση σε Ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα
Ε. Τέρπος, Χ. Καρκαντάρης, Α. Αναγνωστόπουλος, Κ. Ζέρβας, Ε. Τσιφτσάκης, Ε. Στούπα, Κ. Τσιώνος, Ι. Παλέρμος, Μ. Δημόπουλος, Π. Παπασάββας

H οστική νόσος αποτελεί βασική αιτία νοσηρότητας στο πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) και οφείλεται κυρίως σε αυξημένη λειτουργία των οστεοκλαστών. Ο βιολογικός δρόμος του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (sRANK), του συνδέτη του (RANKL) και της οστεοπροτεγερίνης (OPG) αποτελεί κύριο διεγέρτη των οστεοκλαστών. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του ρόλου του διαλυτού RANKL (sRANKL), της OPG και βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού στην οστική νόσο και στην επιβίωση των ασθενών με ΠΜ. Μελετήθηκαν συνολικά 121 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ (61Α/60Γ, διάμεση ηλικία: 68 έτη). Στους ασθενείς μετρήθηκαν: sRANKL, OPG, δείκτες οστικής αποδόμησης [αμινοτελικά πεπτίδια του κολλαγόνου τύπου Ι (ΝΤΧ) και 5b-ισοένζυμο της όξινης φωσφατάσης ανθεκτικής στο τρυγικό οξύ (TRACP-5b)], δείκτες οστικής παραγωγής [οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (bALP) και οστεοκαλσίνη (ΟC)] και δείκτες ενεργότητας της νόσου [CRP, β2-μικροσφαιρίνη (β2Μ) και ιντερλευκίνη-6 (IL-6)]. Οι παραπάνω βιοχημικοί δείκτες μελετήθηκαν επίσης σε 45 φυσιολογικά άτομα, παρόμοιου φύλου και ηλικίας. Οι ασθενείς με ΠΜ είχαν αυξημένα επίπεδα sRANKL, TRACP-5b, NTX και ελαττωμένα επίπεδα ΟPG, OC και bALP σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. Το κλάσμα sRANKL/OPG ήταν επίσης σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς με ΠΜ. Υπήρχε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του κλάσματος sRANKL/OPG και της έκτασης της οστικής νόσου (P<0,001), του σταδίου της νόσου (P<0,0001) και των επιπέδων του TRACP-5b (P<0,0001). H διάμεση ολική επιβίωση των ασθενών ήταν 56,9 μήνες. Οι 82 ασθενείς είχαν λάβει μόνο χημειοθεραπεία, ενώ 39 ασθενείς έλαβαν και μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι το κλάσμα sRANKL/OPG, η β2Μ και η CRP ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση. Βασισμένοι σε αυτούς τους παράγοντες δημιουργήσαμε ένα σύστημα βαθμολόγησης, με το οποίο οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η ομάδα χαμηλού κινδύνου είχε 96% πιθανότητα 5ετούς επιβίωσης, ενώ οι ομάδες ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου είχαν πιθανότητα 5ετούς επιβίωσης 52% και 0%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά σε ασθενείς τη μεγάλη σημασία του βιολογικού δρόμου RANK/OPG όχι μόνο για τη δημιουργία της οστεολυτικής νόσου στο ΠΜ, αλλά και την ανάπτυξη των μυελωματικών κυττάρων, όπως προκύπτει από την ισχυρή συσχέτιση του κλάσματος sRANKL/OPG με την επιβίωση.

Λέξεις-κλειδιά: Πολλαπλούν μυέλωμα, Οστική νόσος, Οστεοπροτεγερίνη (OPG), Συνδέτης του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (RANKL), Αμινοτελικά πεπτίδια του κολλαγόνου τύπου Ι (NTX), 5b-ισοένζυμο της όξινης φωσφατάσης ανθεκτικής στο τρυγικό οξύ (TRACP-5b)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 38(3-4), 89-102, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.