Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για τη συσχέτιση της ιστολογικής δομής με τη μηχανική συμπεριφορά της αορτής
Ε. Κεφαλογιάννης, Δ.Π. Σοκόλης, Μ. Κουλούκουσα, Σ. Χαβάκη, Ε. Μαρίνος, Π.Ε. Καραγιαννάκος

ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μελέτης της ιστομορφολογίας του αορτικού τοιχώματος, όταν το τελευταίο υποβάλλεται σε προεπιλεγμένα επίπεδα τάσης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 10 λευκά αρσενικά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας σωματικού βάρους 3.600 g. Με μέση στερνοτομή, παρασκευάστηκε, αποψιλώθηκε από τους γύρω ιστούς και αφαιρέθηκε η κατιούσα θωρακική αορτή. Ελήφθησαν επιμήκεις λωρίδες σταθερών διαστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν σε μονοαξονικό εφελκυσμό στη συσκευή Vitrodyne V1000 Universal Tester. Στα δείγματα εφαρμόστηκαν διάφορα προεπιλεγμένα επίπεδα τάσης κατά τoν επιμήκη άξονά τους. Ορισμένα από αυτά δεν υποβλήθηκαν σε μηχανική τάση και αποτέλεσαν δείγματα αναφοράς. Ακολούθησε μονιμοποίηση του ιστού υπό τάση σε διάλυμα Karnovski για τουλάχιστον 90 min, εμπέδωση σε παραφίνη και λήψη εγκαρσίων και επιμήκων τομών 5 μm. Χρησιμοποιήθηκε χρώση Verhoeff για την ανάδειξη της ελαστίνης και τρίχρωμη χρώση Masson για το κολλαγόνο. Η ιστολογική εξέταση έγινε σε φωτομικροσκόπιο Zeiss Axiolab. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης και μέτρου ελαστικότητας-τάσης διαιρέθηκαν σε τρία μέρη, τα οποία αντιστοιχούσαν σε χαμηλές, φυσιολογικές και υψηλές τάσεις. Σε χαμηλά επίπεδα τάσεων, το μέτρο ελαστικότητας του αορτικού τοιχώματος ήταν παρεμφερές με αυτό της ελαστίνης, ενώ σε υψηλά επίπεδα με αυτό του κολλαγόνου. Στις επιμήκεις ιστολογικές τομές η μηχανική τάση προκάλεσε σταδιακή ευθυγράμμιση των ινών της ελαστίνης και των δεσμίδων του κολλαγόνου με την αύξηση των επιπέδων της. Ο κυματισμός της ελαστίνης και του κολλαγόνου δεν μεταβαλλόταν προϊούσης της επιμήκους εφαρμοζόμενης μηχανικής τάσης στις εγκάρσιες τομές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία αναγνωρίζεται συσχέτιση των μορφολογικών μεταβολών, που επέρχονται στο τοίχωμα της αορτής, με το επίπεδο της ασκούμενης τάσης. Η μορφομετρική ανάλυση των αναδιατάξεων, που παρατηρούνται στο αορτικό τοίχωμα μετά από εφαρμογή τάσης, συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς της αορτής. Η αναδιάταξη των ιστολογικών συστατικών της αορτής επιτυγχάνει τη βέλτιστη κατανομή των τάσεων εντός του τοιχώματός της και επεξηγεί τη συμβολή της στην ομοιοστασία του κυκλοφορικού συστήματος.

Λέξεις-κλειδιά: Ελαστικές ιδιότητες, Ιστολογική δομή, Μορφομετρία.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22(1), 54-65, 2005 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.