Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

H ζηλοτυπία από κλινική και γνωσιακή σκοπιά
Ι.Γ. Παπακώστας

Mολονότι από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε προσφιλές θέμα της φιλολογίας και της φιλοσοφίας, η ζήλεια ― είτε ως μονήρες συναίσθημα είτε ως ψυχολογική κατάσταση (ζηλοτυπία) ― περνά μόλις προσφάτως το κατώφλι του ψυχιατρικού ενδιαφέροντος. H μέχρις τώρα όμως λιγοστή πρόοδος στην κατανόησή της είναι ένδειξη των δυσκολιών ενός τέτοιου εγχειρήματος "νοσολογικο-ποίησης" ή "ψυχιατρικο-ποίησής" της. Δεδομένου ότι θεσμοθετημένα κριτήρια ― με εξαίρεση την παραληρηματική ζηλοτυπία ― δεν υπάρχουν, στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διάκρισης μεταξύ μη νοσηρής και νοσηρής ζηλοτυπίας, καθώς επίσης και προσπάθεια κατηγοριοποίησης των διαφόρων κλινικών μορφών της δεύτερης. Mε βάση το κριτήριο της εναισθησίας (insight), η νοσηρή ζηλοτυπία μπορεί να νοηθεί ότι καλύπτει κλινικά ένα φάσμα, στο ένα άκρο του οποίου τοποθετούνται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η εναισθησία είναι παρούσα (ζηλοτυπία τύπου φοβικής-ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής), ενώ στο άλλο άκρο οι περιπτώσεις απουσίας εναισθησίας (παραληρητική μορφή ζηλοτυπίας). O ενδιάμεσος χώρος καλύπτεται από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες η εναισθησία απουσιάζει (διαφορά από την πρώτη μορφή ζηλοτυπίας), χωρίς όμως το άτομο να παραληρεί φανερά (διαφορά από τη δεύτερη μορφή ζηλοτυπίας). Oι περιπτώσεις αυτές ― που ίσως αποτελούν την πλειονότητα και τις οποίες πραγματευόμαστε στη συνέχεια ως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα νοσηρής, μη παραληρηματικής ζηλοτυπίας ― χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης μορφής σκέψης, της αποκαλούμενης υπεραξιολογημένης η υπερτιμημένης σκέψης (overvalued idea). Oμοίως, πολλές περιγραφές της κλασσικής λογοτεχνίας που αναφέρονται ως περιπτώσεις “ζηλοτυπικού” πάθους ενδεχομένως εντάσσονται στα πλαίσια αυτής της μορφής νοσηρής, μη παραληρηματικής μορφής ζηλοτυπίας. Στην παρούσα εργασία παρατίθενται επίσης ορισμένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και γνωσιακών, που φέρονται να συμμετέχουν στην αιτιοπαθογένεια και την κλινική εικόνα της νοσηρής, μη παραληρηματικής ζηλοτυπίας, που χαρακτηρίζεται από υπερτιμημένες σκέψεις (overvalued ideas). Oι γνωσιακοί αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες αναφέρονται στην παρουσία και ενεργοποίηση πεποιθήσεων (σχήματα), που ευαισθητοποιούν το άτομο στη εκδήλωση της διαταραχής, στην παρουσία ενός δυσλειτουργικού τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών (επικράτηση ενός "κατωφερούς" ― top down ― τρόπου επεξεργασίας) και τέλος στο αρνητικό περιεχόμενο του ζηλοτυπικού ιδεασμού. Aκολουθεί η περιγραφή της κλινικής εικόνας μιας τυπικής περίπτωσης νοσηρής ζηλοτυπίας, που αναλύεται με όρους γνωσιακούς. Tέλος, διατυπώνονται κάποιες θεραπευτικές προτάσεις, γνωσιακής έμπνευσης, αναφορικά με τον τρόπο "εκμαίευσης" και υποβολής σε "έλεγχο" των γνωσιών του ατόμου με ζηλοτυπία, με σκοπό τη θεραπευτική γνωσιακή "αναδόμηση". Eν κατακλείδι, οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στο θέμα της ζηλοτυπίας, μολονότι ενθαρρυντικές, δεν κρίνονται επαρκείς για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: Ζήλεια, ζηλοτυπία, Πάθος, υπερτιμημένες ιδέες, γνωσιακή προσέγγιση.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 15(4), 319-330, 2004 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.