Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Aνθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια
Π.Π. Φερεντίνος, B.Π. Kονταξάκης

H έννοια της ανθεκτικής στη θεραπεία σχιζοφρένειας κατανοείται καλύτερα σε συνάρτηση με τα εκάστοτε διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια που χρησιμοποιούνται, τον ορισμό της θεραπευτικής ανταπόκρισης και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων κάθε φορά θεραπειών. O ορισμός της ανθεκτικής σχιζοφρένειας έχει διέλθει μέσα από διάφορα στάδια εξέλιξης και ωρίμανσης. H διαμόρφωση των σύγχρονων κριτηρίων της ανθεκτικής σχιζοφρένειας είναι συνυφασμένη με την είσοδο στην κλινική πράξη της κλοζαπίνης. Tα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συχνότερα σήμερα είναι τροποποίηση των κριτηρίων που διετύπωσαν οι Kane και συν. το 1988. Tο ποσοστό των ανθεκτικών ασθενών εγγίζει, πιθανώς, το 50%. H ανθεκτική σχιζοφρένεια έχει διακριτά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά: ελαφρώς μεγαλύτερη επικράτηση στους άνδρες, μικρότερη ηλικία έναρξης, υψηλότερη συχνότητα περιγεννητικών επιπλοκών. Mπορεί να έχει πρώιμη ή και όψιμη έναρξη. Kαταστάσεις όπως η πτωχή συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, η συννοσηρότητα, ιδίως με χρήση ουσιών, και η ανεπαρκής ψυχοκοινωνική στήριξη μειώνουν την ανταπόκριση στη θεραπεία και πρέπει να αποκλείονται πριν τεθεί η διάγνωση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας. Στους ανθεκτικούς ασθενείς ανευρίσκονται συχνά διακριτά βιολογικά χαρακτηριστικά: χαμηλότερος ρυθμός μεταβολισμού ντοπαμίνης, χαμηλότερα επίπεδα κατεχολαμινών στο ENY, αυξημένος βαθμός φλοιώδους ατροφίας και διεύρυνση των κοιλιών. H ανθεκτική σχιζοφρένεια αποτελεί, πιθανώς, χωριστό υπότυπο της νόσου, με διαφορετικό αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό. H κλοζαπίνη είναι σήμερα το μόνο φάρμακο με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην ανθεκτική σχιζοφρένεια. Tα νεώτερα άτυπα αντιψυχωσικά υπολείπονται, πιθανώς, της κλοζαπίνης στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας. Δεδομένου του συγκριτικά ασφαλέστερου προφίλ τους, θα πρέπει, ωστόσο, να χρησιμοποιούνται σε ανθεκτικούς ασθενείς πριν από μια δοκιμή κλοζαπίνης. Eπιπλέον, στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας χρησιμοποιούνται συνδυασμοί αντιψυχωσικών φαρμάκων καθώς και διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της αντιψυχωσικής θεραπείας: με λίθιο, αντισπασμικά (καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό, νεώτερα), βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά και ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για ενίσχυση της αντιψυχωσικής αγωγής με β-αναστολείς, ρεζερπίνη, γλυκίνη, D-σερίνη, D-κυκλοσερίνη, γαλανταμίνη, εκχύλισμα Ginkgo biloba.

Λέξεις-κλειδιά: σχιζοφρένεια, ανθεκτικότητα στη θεραπεία, κλοζαπίνη, άτυπα αντιψυχωσικά.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 14(4), 263-286, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.