Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συγκριτική μελέτη του επιπέδου γνώσης και συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία περιοδοντικών ασθενών και νοσοκομειακών γιατρών
Μ. Κομπόλη-Κοντοβαζαινίτη, Α. Καρύδης, Δ. Χατζηγεωργίου

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η σύγκριση του επιπέδου γνώσης και συμπεριφοράς ειδικού πληθυσμιακού δείγματος νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής με δείγμα περιοδοντικών ασθενών από το γενικό πληθυσμό. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό αυτής της έρευνας αποτέλεσαν 203 νοσοκομειακοί γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, του λεκανοπεδίου Αττικής, 120 άνδρες (59,11%) και 83 γυναίκες (40,89%), ηλικίας 26.65 ετών και 200 ενήλικες περιοδοντικοί ασθενείς, 93 άνδρες (46,5%) και 107 γυναίκες (53,5%), ηλικίας 18.80 ετών. Δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο 19 ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, που αφορούσαν στις συνήθειες, στη συμπεριφορά και στις γνώσεις των νοσοκομειακών γιατρών και των ασθενών ως προς τη στοματική υγεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε στους γιατρούς μια τάση για προληπτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο σε σχέση με τους ασθενείς (Ρ=0,0031). Το ποσοστό των γιατρών που χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα ήταν σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ασθενών (31,5% και 18,0%, αντίστοιχα, Ρ=0,00167). Η ομάδα των γιατρών φάνηκε να προτιμά την κυκλική (αποτελεσματική μέθοδο) και την κάθετη μέθοδο βουρτσίσματος (μη αποτελεσματική), ενώ οι ασθενείς προτιμούσαν την οριζόντια και την τυχαία (μη αποτελεσματικές) (Ρ=0,00001). Καμιά όμως από τις δύο ομάδες στην πλειοψηφία της δεν αφιέρωνε τον απαιτούμενο χρόνο για αποτελεσματική στοματική υγιεινή. Τριάντα επτά ασθενείς (18,5%) και 7 γιατροί (3,5%) θεωρούσαν την αιμορραγία από τα ούλα φυσιολογική ή τυχαίο σύμπτωμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων γιατρών και η οριακή πλειοψηφία των ασθενών την αναγνώριζαν όμως ως παθολογική (Ρ<0,00001). Σύγχυση επικρατούσε και στις δύο ομάδες για τη μικροβιακή αιτιολογία της νόσου. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σημειώθηκε στην ερώτηση αν η κληρονομικότητα ενέχεται στην περιοδοντική νόσο, με τους γιατρούς να ενοχοποιούν την κληρονομικότητα (Ρ=0,00157). Η ομάδα των γιατρών φάνηκε να αναγνωρίζει τη σημασία και τη δυνατότητα πρόληψης της απώλειας των δοντιών, όχι όμως και η ομάδα των ασθενών (Ρ<0,05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Το επίπεδο συμπεριφοράς των νοσοκομειακών γιατρών ως προς τη στοματική υγεία είναι καλύτερο από αυτό των ασθενών, παρόλο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. (β) Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο επίπεδο γνώσεων ως προς τη στοματική υγεία μεταξύ νοσοκομειακών γιατρών και περιοδοντικών ασθενών. (γ) Υπάρχει ανάγκη για ευαισθητοποίηση και της ιατρικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης και στοματικής υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: γνώση, Περιοδοντική νόσος, Πληροφόρηση, Στοματική υγεία, Στοματική υγιεινή, Συμπεριφορά.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 21(4), 363-369, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.