Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επίπεδο γνώσης και συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής
Μ. Κομπόλη-Κοντοβαζαινίτη, Α. Καρύδης, Δ. Χατζηγεωργίου

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων και της συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι αφενός συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την υγεία γενικά, αλλά και τη στοματική υγεία ειδικότερα, και αφετέρου αντιμετωπίζουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται οδοντιατρικά προβλήματα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό αποτέλεσαν 203 νοσοκομειακοί γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, του λεκανοπεδίου Αττικής, 120 άνδρες και 83 γυναίκες. Δόθηκε ερωτηματολόγιο 19 ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, που αφορούσαν στις συνήθειες, στη συμπεριφορά και στις γνώσεις των νοσοκομειακών γιατρών ως προς τη στοματική υγεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των γιατρών (58,6%) επισκέπτεται τον οδοντίατρο όταν πονάει ή έχει κάποιο πρόβλημα, ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν τις προληπτι- κές επισκέψεις σε σχέση με τους άνδρες (Ρ<0,01). Το 31,5% των γιατρών χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα. Οι γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 26-35 ετών εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης οδοντικού νήματος σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους και τις μεγαλύτερες ηλικίες (Ρ<0,01 και Ρ<0,001, αντίστοιχα). Ο κάθετος και ο τυχαίος τρόπος βουρτσίσματος εφαρμόζονται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων γιατρών (32,5% και 28,1%, αντίστοιχα). Οι δύο ενδεδειγμένες μέθοδοι βουρτσίσματος (Bass και κυκλική) χρησιμοποιούνται από το 29,0%, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (71,0%) εφαρμόζει μη ενδεδειγμένες μεθόδους (οριζόντια, κάθετη και τυχαία). Οι γιατροί που ήταν ενημερωμένοι και εφάρμοζαν σωστές τεχνικές βουρτσίσματος, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο για τη στοματική υγιεινή (Ρ<0,001). Το 27,6% των γιατρών που ρωτήθηκαν δεν γνωρίζουν ότι στόχος της στοματικής υγιεινής είναι ο έλεγχος των μικροβίων και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή των ούλων. Οι άνδρες αποδίδουν την απώλεια των δοντιών στο γήρας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες (Ρ<0,001). Ποσοστό 7,9% των γιατρών δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία της αιμορραγίας των ούλων και τη θεωρεί τυχαίο ή φυσιολογικό φαινόμενο ή πιστεύει ότι προκαλείται από το βούρτσισμα, ενώ η οριακή πλειοψηφία (52,2%) αναγνωρίζει τη σημασία της στοματικής υγιεινής για την πρόληψη και θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Η πλειοψηφία επίσης (53,7%) πιστεύει ότι η περιοδοντική νόσος είναι κληρονομική και αυτό γιατί δεν έχει περάσει στη συνείδηση των γιατρών η μικροβιακή αιτιολογία της νόσου και η δυνατότητα πρόληψης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Το επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς των εξετασθέντων νοσοκομειακών γιατρών δεν ήταν το αναμενόμενο. (β) Οι νοσοκομειακοί γιατροί που εξετάστηκαν δεν έχουν αποδεχθεί και δεν εφαρμόζουν στο σύνολό τους προληπτικά μέτρα για τα στοματικά νοσήματα. (γ) Επικρατεί σύγχυση για τη μικροβιακή αιτιολογία και την εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: γνώση, Πληροφόρηση, Περιοδοντική νόσος, Στοματική υγεία, Στοματική υγιεινή, Συμπεριφορά.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 21(3), 281-288, 2004 - Επιδημιολογική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.