Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο ρόλος της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης στην καρδιαγγειακή νόσο. Ερωτήματα και απαντήσεις
Χ. Μηλιώνης, Δ. Κιόρτσης, Μ. Ελισάφ

Οι ευνοϊκές επιδράσεις της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) στο μεταβολισμό των λιπιδίων, καθώς και σε άλλες παραμέτρους (όπως τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, τη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου, τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης και του ινωδογόνου), έχουν «ενοχοποιηθεί» για τις καρδιοπροστατευτικές της ιδιότητες. Μελέτες παρατήρησης έδειξαν ότι η θεραπεία με οιστρογόνα/προγεσταγόνα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έως και 50%. Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτών των μελετών έκαναν αναγκαία τη διενέργεια μεγαλύτερων τυχαιοποιημένων μελετών, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάδειξη ή όχι του σημαντικού καρδιοπροστατευτικού ρόλου της ΘΟΥ σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο ρόλος της ορμονικής θεραπείας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο είναι περισσότερο αμφιλεγόμενος. Αν και τα αποτελέσματα από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες ήταν ενθαρρυντικά, τα δεδομένα των πρόσφατων τυχαιοποιημένων μελετών (HERS και ERA) αμφισβήτησαν την αξία της χορήγησης ΘΟΥ στη δευτερογενή πρόληψη. Συγκεκριμένα, και στις δύο μελέτες επιβεβαιώθηκε ότι η ΘΟΥ δεν μειώνει τη συνολική επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων ούτε αναστέλλει την εξέλιξη της αθηρωματικής διαδικασίας των στεφανιαίων αγγείων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο. Ωστόσο, οι σημαντικοί περιορισμοί που επισημάνθηκαν στις παραπάνω μελέτες καθιστούν αναγκαία τη διενέργεια περαιτέρω μελετών, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος της ΘΟΥ στη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια, οι εκλεκτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων (SERMs), με κύριο εκπρόσωπο τη ραλοξιφαίνη, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ορισμένων επιπτώσεων της εμμηνόπαυσης. Οι παράγοντες αυτοί ασκούν οιστρογονικές δράσεις στο μεταβολισμό των οστών και των λιπιδίων, αλλά έχουν ελάχιστη επίδραση στους ιστούς της μήτρας και του μαστού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα μελετών, όπως η μελέτη RUTH, στις οποίες εκτιμάται η επίδραση της χορήγησης των SERMs στην επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Λέξεις-κλειδιά: στεφανιαία νόσος, Δευτερογενής πρόληψη, Εμμηνόπαυση, Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, Πρωτογενής πρόληψη

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 20(6), 574-582, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.