Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η αναπτυξιακή θεώρηση των διαταραχών ύπνου
Ε. Λαζαράτου, Δ. Δικαίος

Οι διαταραχές του ύπνου στην παιδική ηλικία, αν και παρουσιάζονται αρκετά συχνά, έχουν λιγότερο μελετηθεί από εκείνες των ενηλίκων. Στην παρούσα ανασκόπηση, που περιλαμβάνει τις πρωτογενείς διαταραχές ύπνου και όχι εκείνες που συνδέονται με ψυχιατρικές ή οργανικές διαταραχές, επιλέχθηκε η αναπτυξιακή προσέγγιση. Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα ύπνου έχουν διαφορετική ηλικία έναρξης και διαφορετική κλινική έκφραση ανάλογα με την εξελικτική φάση στην οποία βρίσκεται το παιδί. Η λειτουργία του ύπνου στη βρεφική ηλικία εξαρτάται από ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες και από την καλή εγκατάσταση της αλληλεπιδραστικής σχέσης με τη μητέρα. Οι διαταραχές του ύπνου των βρεφών είναι κυρίως αϋπνίες και αποτελούν τις συχνότερες ψυχοσωματικές διαταραχές της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Στην προσχολική ηλικία, η σημασία της αϋπνίας αλλάζει, καθώς παρεμβαίνει το άγχος αποχωρισμού. Στην ηλικία αυτή, επίσης, έχουν συνήθως την έναρξή τους παραϋπνίες, όπως νυχτερινοί τρόμοι, εφιάλτες και υπνοβασία. Η δυσκολία του να πάει το παιδί για ύπνο αποτελεί το συχνότερο πρόβλημα της σχολικής ηλικίας. Δύο ενδογενείς δυσυπνίες, το σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και η ναρκοληψία, καθώς και οι παραϋπνίες, όπως η ενούρηση και ο τριγμός των οδόντων, εκδηλώνονται στη σχολική ηλικία. Στην εφηβεία, κυριαρχούν οι δυσυπνίες με τη μορφή διαταραχών του κιρκάδιου ρυθμού. Η αυξημένη κοινωνική και ποικίλου τύπου δραστηριότητα του εφήβου και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εφηβικής ηλικίας έρχονται σε αντίθεση με τις ανάγκες ύπνου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η κανονικότητα ύπνου-εγρήγορσης και να μειώνεται ο συνολικός χρόνος ύπνου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνει συμβουλευτική γονέων με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής του ύπνου, συμπεριφορικές τροποποιήσεις των συνηθειών ύπνου, ψυχοθεραπεία και, τέλος, φαρμακοθεραπεία μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητη.

Λέξεις-κλειδιά: διαταραχές ύπνου, Παιδιά, Ύπνος, Ανάπτυξη, Εφηβεία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 19(6), 633-644, 2002 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.