Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η παθογένεια του συνδρόμου της σήψης και ο ρόλος της ανοσοπαρέμβασης
Α. Λέκκου, Χ.Α. Γώγος

Σήψη είναι η συστηματική φλεγμονώδης απάντηση σε μια βακτηριακή λοίμωξη. Η κλινική πορεία του σηπτικού συνδρόμου κυμαίνεται από ήπιες λειτουργικές διαταραχές μέχρι σοβαρή ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων και θάνατο. Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν συντελεστεί στην επείγουσα ιατρική και εντατική θεραπεία, η θνητότητα από τη σήψη παραμένει υψηλή. Η παθογένεια του συνδρόμου της σήψης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή. Η απάντηση του ξενιστή έναντι του λιποπολυσακχαρίτη των Gram-αρνητικών και της πεπτιδογλυκάνης των Gram-θετικών βακτηρίων εκδηλώνεται μέσω της κινητοποίησης των πολυμορφοπυρήνων, των μονοπυρήνων φαγοκυττάρων, των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων και των Β- και Τ-λεμφοκυττάρων. Ουσιώδης, τέλος, είναι ο ρόλος του συμπληρώματος και του ενδοθηλίου. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η σήψη είναι διφασική οντότητα. Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από συστηματική απελευθέρωση κυτταροκινών, οι οποίες επάγουν τη φλεγμονή (προφλεγμονώδεις), όπως ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου και η ιντερλευκίνη 1. Οι προφλεγμονώδεις μεταβιβαστές βοηθούν στη συγκέντρωση των μακροφάγων, λεμφοκυττάρων, αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης στο σημείο της φλεγμονής. Στη δεύτερη φάση, αντιφλεγμονώδεις μεταβιβαστές, όπως η ιντερλευκίνη 10, απελευθερώνονται σε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης της φλεγμονής. Η απελευθέρωση των αντιφλεγμονωδών μεταβιβαστών μπορεί να είναι εκσεσημασμένη και η ισορροπία μεταξύ των δύο τύπων μεταβιβαστών να διαταραχθεί. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανοσοκαταστολή. Ένα χρήσιμο δείκτη της ανοσιακής κατάστασης του ξενιστή στη σήψη αποτελεί η έκφραση του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ (HLA-DR). Τα τελευταία χρόνια, κλινικές μελέτες που στόχευαν στη μείωση των συγκεντρώσεων των προφλεγμονωδών μεταβιβαστών έχουν αποδειχθεί απογοητευτικές, αλλά νεότεροι ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες βρίσκονται υπό μελέτη. Η χορήγηση ανοσοσφαιρινών, αυξητικών παραγόντων, μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της ενδοτοξίνης και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNFα), αναστολέων της συνθετάσης του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ή του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) και η χορήγηση ανταγωνιστών του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-1ra) αποτελούν τις πλέον μελετηθείσες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες στη σήψη. Με την παρακολούθηση της ανοσιακής κατάστασης και την παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα ίσως επιτευχθεί καλύτερη ανοσορρύθμιση στη σήψη.

Λέξεις-κλειδιά: κυτταροκίνες, σήψη, Ανοσορρύθμιση, Παθογένεια

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 19(6), 614-625, 2002 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.