Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Απόψεις γονέων για τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών σχολικής ηλικίας
Ε. Γκεσούλη, Μ. Πολυκανδριώτη, Μ. Νούλα, Ν. Μάργαρη, Π. Ιορδάνου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που κατά την άποψη των γονέων επηρεάζουν την εμβολιαστική κάλυψη των μαθητών της πρώτης τάξης Δημοτικού σχολείου. Υλικό-Μέθοδος: Για την καταγραφή των απόψεων των γονέων, συντάχτηκε ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους γονείς των μαθητών της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πακέτο SPSS και με τον έλεγχο του χ^2. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, ο κυριότερος παράγοντας που συνετέλεσε στην οφειλή εμβολίου ή κάποιας δόσης των παιδιών τους ήταν η δική τους αμέλεια 45,9% (56). Aλλοι παράγοντες ήταν η ασθένεια παιδιού 18% (22), οι φόβοι για αντιδράσεις εμβολίου, εφόσον υπήρξε προηγούμενη αντίδραση στο παρελθόν 13,9% (17), ενώ μερικοί γονείς τόνισαν την ανάγκη για την ύπαρξη δημόσιου εμβολιαστικού κέντρου. Οι γονείς πρότειναν, για την ολοκλήρωση των εμβολίων, τη διενέργειά τους στο σχολείο, σε ποσοστό 71,5% (93), ενώ 44,6% (58) και 26,2% (34) δήλωσαν ως θετικό μέτρο τη διενέργεια των εμβολίων σε κρατική υπηρεσία και παιδικό σταθμό αντίστοιχα. Eνα ποσοστό 32,3% (42) θα ήθελε να ειδοποιείται από ανάλογη κρατική υπηρεσία για υπενθύμιση του χρόνου διενέργειάς τους. Από την ανάλυση χ2-test προέκυψε ότι ο πλήρης εμβολιασμός των παιδιών με DT και DTP και SABIN συσχετίζεται με τον αριθμό μελών της οικογένειας, με το επάγγελμα της μητέρας και με την υπηρεσία διενέργειας εμβολιασμών. Συμπεράσματα: Βασικοί αρνητικοί παράγοντες που επισημαίνονται για την εμβολιαστική κάλυψη των μαθητών είναι ο ρόλος των γονέων, η ασθένεια παιδιού, οι φόβοι για πιθανές αντιδράσεις του εμβολίου. Οι θετικοί παράγοντες που προέκυψαν είναι ο μικρός αριθμός των μελών της οικογένειας, όταν η μητέρα ασχολείται με οικιακά και όταν η διενέργεια των εμβολιασμών γίνεται σε παιδίατρο. Είναι φανερό ότι για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης οι λειτουργοί Υγείας πρέπει να συμπεριλάβουν στους στόχους τους όχι μόνο τα παιδιά αλλά και την ενημέρωση και πληροφόρηση των οικογενειών τους.

Λέξεις-κλειδιά: παράγοντες που επηρεάζουν, Απόψεις γονέων, εμβόλια, εμβολιαστική κάλυψη, DT, DTP, SABIN, MMR, αμέλεια γονέων, ασθένεια παιδιού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 42(4), 497-506, 2003 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.