Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών διαταραχών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
Ι. Σαλταγιάννης, Ε. Μουλούδη, Ε. Βιτσαξάκη, Α. Γκαβανού

Η Μ.Ε.Θ. είναι ένας χώρος όπου ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και τα οργανικά προβλήματα των ασθενών πολλά και σοβαρά. Ετσι, εκείνα που αφορούν στην ψυχική υγεία συχνά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, ο ασθενής είναι μια πλήρης βιοψυχοκοινωνική ύπαρξη και η αντιμετώπισή του πρέπει να είναι ολιστική, γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στην πρόληψη των ψυχολογικών διαταραχών, γιατί αυτό συντελεί στη μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και του χρόνου παραμονής στη Μ.Ε.Θ., αλλά και γιατί και αυτές αποτελούν ασθένεια, πολλές φορές βασανιστική. Εξαιτίας της ρευστότητας της συμπτωματολογίας και της αλληλοεπικάλυψης που παρατηρείται μεταξύ τους, οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις είχαν θεωρηθεί ως ενιαίο σύνδρομο, που όμως δεν είναι. Αυτό που ονομάστηκε «σύνδρομο μονάδας» μπορεί να είναι τελικά μια μορφή delirium. Μπορεί επίσης να υπάρχει μια αγχώδης ή καταθλιπτική διαταραχή. Οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση και την εξέλιξή τους είναι οργανικοί και φαρμακευτικοί. Οι περιβαλλοντικοί και ψυχολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την περαιτέρω επιδείνωση και τις επιπλοκές στην υγεία του ασθενούς και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ολη η επιστημονική ομάδα πρέπει να συνεργαστεί, να αναζητήσει αλλά και να εφαρμόσει τις νέες τεκμηριωμένες γνώσεις που αφορούν στις ψυχολογικές διαταραχές στη Μ.Ε.Θ. Από την άλλη πλευρά όμως, στο υψηλής τεχνολογίας και υψηλών γνώσεων περιβάλλον της Μ.Ε.Θ., δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να θεωρούμε ως άξιο λόγου μόνο ό,τι είναι πολύ εξειδικευμένο και επιστημονικό. Η εξυπηρέτηση των αναγκών του ασθενούς, η επικοινωνία και η συναισθηματική κατανόηση είναι επίσης θεραπευτικές πράξεις μεγάλης σημασίας και δείχνουν στον ασθενή ότι τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, υπευθυνότητα και αλτρουϊσμό.

Λέξεις-κλειδιά: DELIRIUM, ΗΕΓ, αγχώδεις διαταραχές, καταθλιπτικές διαταραχές, CAM ICU, MMSE, επικοινωνία, συναισθηματική κατανόηση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 42(4), 420-434, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.