Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Παράγοντες Κινδύνου για Στεφανιαία Νόσο και Καρδιαγγειοπάθειες σε 5.093 άτομα της Πολεμικής Αεροπορίας
Ε. Σταθογιάννης, Γ. Μαντζιάρας, Α. Χατζηαγοράκης, Ι. Διαμαντόπουλος, Α. Κωνσταντίνου, Γ. Δήμου, Ι. Πατέλης

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης των προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακές παθήσεις στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στρατιωτικό και πολιτικό, άνδρες και γυναίκες. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των περιστατικών στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος μυοκαρδίου και όλων των καρδιαγγειακών παθήσεων λόγω της πλήρους δυτικοποίησης του τρόπου ζωής του νεοέλληνα. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν 4.747 άνδρες (Α) και 346 γυναίκες (Γ) της ΠΑ. Όλα τα άτομα υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινική εξέταση. Μετρήθηκε η συστολική (ΣΑΠ) και η διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ), το ύψος και το σωματικό βάρος, απ’ όπου και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Ακόμη, λήφθηκε λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, ατομικό και κληρονομικό και καταγράφηκαν αναλυτικά η κατανάλωση καπνού, αλκοολούχων ποτών και τα επίπεδα άθλησης και φυσικής δραστηριότητας, γενικά. Συστολική ΑΠ>140 mmHg βρέθηκε στο 3,26% των Α και στο 2,89% των Γ. Διαστολική ΑΠ>90 mmHg βρέθηκε στο 5,8% των Α και στο 1,44% των Γ. Συστολική ΑΠ>140 mmHg και διαστολική ΑΠ>90 mmHg βρέθηκε στο 3,6% του συνόλου των Α και 2,89% των Γ. Καπνιστές ήταν το 50,41% των Α και το 43% των Γ. Ορισμένοι από τους εξετασθέντες υποβλήθηκαν σε βιοχημικό έλεγχο και έγινε μέτρηση σακχάρου αίματος, ουρίας, ολικής χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων ορού, ΗDL- και LDL-χοληστερίνης. Από τη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι πρόβλημα υπέρτασης κάποιας μορφής είχε το 12,66% των Α και το 7,22% των Γ. Φυσιολογική ολική χοληστερίνη (<200 mg/100 mL) είχε το 29,16% των Α και το 26% των Γ. Τριγλυκερίδια <150 mg/100 mL είχε το 66% των Α και το 70% των Γ 68% των Α είχαν HDL-χοληστερίνη >40 mg/100 mL. 51,74% των Α και 40% των Γ είχαν LDL-χοληστερίνη >130 mg/100 mL. Παχυσαρκία, με ΔΜΣ>30 βρέθηκε στο 10,6%: των Α και στο 8,2% των Γ. Αποδεκτή φυσική δραστηριότητα είχε το 31,4% των Α και το 15% των Γ. Σάκχαρο αίματος νηστείας >115 mg/100 mL διαπιστώθηκε στο 5,6% των Α. Από τα παραπάνω ευρήματα είναι σαφές, πλέον, πως ο επιπολασμός των προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ελλάδα είναι υψηλός και σχετίζεται με τον δυτικοποιηθέντα τρόπο ζωής του νεοέλληνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και πρέπει να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος από την έξαρση των καρδιαγγειακών παθήσεων στη χώρα μας.

Λέξεις-κλειδιά: Kαρδιαγγειακή νόσος, επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου, στεφανιαία νόσος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 35(5-6), 149-155, 2001 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.