Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΖΩΔΟΥΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΟΣΜΑΣ, Θ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ, Σ. ΑΦΕΝΤΑΚΗ, Χ. ΔΙΚΟΓΛΟΥ, Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑ ΝΕΙΑΣ (ΑΕ) ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΜΕ ΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΝΕΟΠΛΑ ΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΖΩΔΟΥΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ (ΟΛ) ΦΕΡΟΥΝ ΑΕ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΑΡΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΣΗ ΜΕΙΩΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΜΕ ΤΑΛΛΑΞΙΟΓΕΝΕΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩ ΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΕ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΛ, ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ DNA ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΣΑ ΚΑ ΤΑΨΥΧΘΕΝΤΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ 14 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΚ,ΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙ ΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Κ ΕΛΑ ΦΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΣΕ 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PCR ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Κ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 10 ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ AΛΛNΛOUΧΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SANGER. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕ ΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΓΜΕΝΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΑ ΡΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΜΕ ΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (COMPΙE MENTARLTY DETERMINING REGIONS, CDRS), ΕΥΡΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ ΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΤΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΓΜΕΝΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙΧΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΝΚ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (GERMLINE STATE). ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥ ΧΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ: (Α) ΣΕ 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΜΕΝ CDRS ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (REPLACEMENT MU TATIONS, R: ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ), ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (FRAMEWORK REGIONS, FWRS) ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SILENT MUTATIONS, S: ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΛΟΥΧΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ R:S ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ. (Β) ΣΕ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΓΜΕΝΕΣ AΛΛNΛOU ΧΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ Η ΕΦΕΡΑΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ R:S ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΥΧΑΙΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Α) ΟΙ Κ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Β-ΛΕΜΦΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΕΝΕΣΗ, ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ. (Β) 0 ΡOΛOΣ ΤΩΝ Κ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟ ΝΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΥΤΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΣΑΦΗΣ.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 13(3), 198-210, 1996 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.