Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗΣ
Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Β. ΜΙΧΑΗΛ, Ε. ΜΑΝΔΗΛΑ, Α. ΦΟΥΝΤΟΣ, Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Φ.Α. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ (ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ, ΕΥ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ, ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙΣΑ ΕΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ- ΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙ- ΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΩ- ΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙΣΑ ΕΥ, ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΜΙΚΡΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗ- ΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 35 ΝΕΟΓΝΑ, ΠΟΥ Σ' ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΥΓ) ΜΕΤΑΞΥ 30ΗΣ-40ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΕΥ. ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΣΕ ΥΓ ΜΕΤΑΞΥ 5ΗΣ-7ΗΣ ΗΜΕ- ΡΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ (Α) Ο ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙ- ΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ (ΜΙΚΡΗ < 10 MM, ΜΕΤΡΙΑ 10-15 MM, ΜΕΓΑΛΗ > 15 MM) ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ, (Β) Η ΕΤΕΡΟ- Η ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΤΟ- ΠΙΣΗ ΤΗΣ, (Γ) Η ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ (Δ) ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΗΚΟΥΣ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΙΗ. ΕΠΙ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (ΚΟΠ) ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ 99MΤC-DΤΡΑ. ΑΝ ΣΤΟ ΥΓ ΥΠΗΡ- ΧΑΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΣΠΙΝΘΗ- ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ 99MTC-DΜSΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 43 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΦΡΙ- ΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΝΜ), ΣΕ 4 (ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ) ΤΟ ΥΓ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 39 ΝΜ, 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (ΠΛΕΙΟΚΥΣΤΙΚΟ ΝΕΦΡΟ). ΑΠΟ ΤΙΣ 37 ΝΜ ΜΕ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ, 8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΚΟΠ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΜΟΝΟ 1 ΕΙΧΕ ΜΙΚΡΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ (<10 MM) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΝΜ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠ, ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗ- ΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΔΕΙΞΕ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΤΙΣ 10 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΗ ΜΗ ΑΠΟ- ΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ 15. ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΝΜ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΞΗ, ΜΟΝΟ 1 ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΓ ΜΙΚΡΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ. ΤΟ DΜSΑ ΕΔΩΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 8 ΝΜ ΟΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (2 ΜΕ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ/ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ, 2 ΜΕ ΠΛΕΙΟ- ΚΥΣΤΙΚΟ ΝΕΦΡΟ, 4 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΟΜΩΣ ΗΔΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΣΤΟ ΥΓ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Α) ΤΟ ΥΓ, ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΝΟ ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΕΣΟ Η ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΩΗΣ, ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕ- ΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙΣΑ ΕΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗΣ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΟΥΡΗ- ΤΗΡΑ, ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. (Β) ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (<10 MM) ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΥΓ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ, ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΦΥΣΙΟ- ΛΟΓΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠ Η ΑΠΟΦΡΑΞΗ, (Γ) ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΙΕΣ Η ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΕΙΣ) ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ Η ΚΥΣΤΕ- ΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ, (Δ) ΕΠΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΙΑΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ. ΌΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΥΓ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ, Η ΠΙΘΑΝΟ- ΤΗΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 100%.

Λέξεις-κλειδιά: ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ, ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 14(4), 412-418, 1997 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.