Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΥΠΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ IN VITRO ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Α. ΙΝΙΩΤΑΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Ι. ΜΠΟΛΕΤΗΣ, Ι. ΜΠΟΚΟΣ, Φ. ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ, Γ. ΒΟΣΝΙΔΗΣ, Α. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Ε. ΧΩΡΕΜΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΥΠΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΕΔΥ) IN ΝITRΟ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΩΣ ΚΡΙ ΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΕΔΥ IN VITRO ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 'ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (N=36) ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ, ΣΥΓΓΕΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΤΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟΤΥΠΟ ΔΟΤΗ, ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΡΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΣΤΑ ΘΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕΔΥ IN VITRO ΕΓΙΝΕ ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ. 0 ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (N=31) ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΓΟ ΝΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΗLΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 36 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (25%) ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΕΕΔΥ IN VITRO. 'ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, Ο ΠΟΛΛΑ ΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΟΤΗ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟ ΣΧΕΥΣΗ. 0 IN VITRΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ 31 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥ(+) ΟΜΑΔΑΣ (2/7, 28,5%) ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥ(-) ΟΜΑΔΑΣ (9/24, 37,5%) ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΛΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ. ΠΕΝΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥ(+) ΟΜΑΔΑΣ (5/7, 71,4%) ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥ(-) ΟΜΑΔΑΣ (9/24, 37,5%) ΕΙΧΑΝ IN VITRO ΚΑΤΑ ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΛΛΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ. 'ΕΞΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Ε ΕΔΥ(-) ΟΜΑΔΑΣ (6/24, 25%) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΛΟΑ ΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΝΟ ΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 'ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕ ΦΡΙΚΟΥ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΕΕΔΥ IN ΝITRΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟ ΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΕΝΩ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΝΕ ΠΑΡΚΩΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΕΔΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΛΑΤ ΤΩΣΗΣ Η ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑ ΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑ ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΟΤΗ ΥΠΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ.

Λέξεις-κλειδιά: ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΥΠΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 14(2), 166-172, 1997 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.