Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Γ.Κ. ΝΙΚΟΥ, Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΠΟΓΑΣ, Ε. ΚΙΤΣΟΥ, Γ. ΚΩΣΤΑΛΑΣ, Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ, Β. ΑΛΕΒΙΖΟΥ, Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (GUT HORMONES SCREENING), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ 88 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΡΡΟΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (80), ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΛΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΓΑΣΤΡΟΡΡΑΓΙΕΣ (3), ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ (2) ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (3).ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ: (Α) ΓΑΣΤΡΙΝΗ, (Β) ΝΕΥΡΟΤΑΣΙΝΗ, (Γ) ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (VIP), (Δ) ΓΛΥΚΑΓΟΝΟ, (Ε) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ (ΣΤ) C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΕ 17 (19,3%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΕΙΧΑΝ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΕΙΧΑΝ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΝΕΥΡΟΤΑΣΙΝΗΣ 3, VIP 5, ΓΛΥΚΑΓΟΝΟΥ 1, ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ 2. Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΣΕ 5 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 6-12 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΓΑΣΤΡΙΝΩΜΑΤΟΣ. Η ΑΥΞΗΣΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ VIP ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΕ VIP-ΩΜΑ (2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ), ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟ (2) ΚΑΙ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΩΜΑ (2). Ο ΟΓΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΗΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (9/11). Η ΜΕΤΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ, ΚΥΡΙΩΣ, Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΒΑΣΙΜΑ ΟΤΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΕΘΗΚΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ - ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΕΤΟΙΑΩΝ ΟΓΚΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Λέξεις-κλειδιά: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ, NEOPLASM, RESEARCH, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, C4, C6, ΓΑΣΤΡΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΛΚΟΣ, ULCER, ΔΙΑΡΡΟΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, DIARRHEA SYNDROM, GASTRORRHEXIS

ΙΑΤΡΙΚΗ, 65(6), 579-584, 1994


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.