Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΛΥΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND
Α. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ, Ε. ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ, Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Α. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ, Τ. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ VON WILLEBRAND (VW) ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΣΑΜΕ ΣΤΗΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VW (VWF), ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ 12 ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ, ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΣ Ι), ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ (ΤΥΠΟΣ ΙΙ) ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ VWF (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΠΟΛΥΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΑΔΟΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ (VNTRS), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΝΙΟ 40 VWF. ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΕ 0,95 ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 70 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ, ΜΟΝΟ 4(6%) ΗΤΑΝ ΟΜΟΖΥΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΚΑΘΕ VNTR ΠΟΛΛΑΠΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR), ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΕ ΠΗΚΤΩΜΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΙΘΙΔΙΟ. ΑΠΟΚΑΛΥΦΗΚΑΝ ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΝΩ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Λέξεις-κλειδιά: RESEARCH, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, C15, ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ, ELECTROPHORESIS, HEREDITY, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, POLYMERASE REACTION, ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΗ, POLYCRYLAMIDE, NEONATAL CHECK UP, HEMORRHAGIC DIATHESIS

ΙΑΤΡΙΚΗ, 67(3), 288-295, 1995


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.